Dziś mija 201 lat od śmieci Józefa Rufina Wybickiego, twórcy naszego hymnu narodowego - "Mazurka Dąbrowskiego”. Rocznicę uczczono na Pl. gen. Hallera przed kamiennym obeliskiem upamiętniającym postać wielkiego patrioty, który w młodości był związany ze Skarszewami.

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli zabierając głos zaznaczył, że w tym roku planowane jest odsłonięcie pomnika Józefa Rufina Wybickiego, którego projekt wykonał potomek matki twórcy „Mazurka Dąbrowskiego”, artysta plastyk Jakub Ostoja-Lniski z Czarnej Wody.


Kwiaty przed obeliskiem złożyli najpierw burmistrz oraz jego zastępca Cecylia Hinz, następnie delegacje: Młodzieżowa Rada Gminy Skarszewy, PSONI Koło w Skarszewach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godziszewie, Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach, Szkoła Podstawowa im. Franciszka Nierzwickiego w Więckowach, Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach, Szkoła Podstawowa im bł s Marty Wieckiej w Szczodrowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach, Przedszkole w Skarszewach "Tęczowy Zakątek" oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach.


Józef Rufin Wybicki urodził się w Będominie 29 września 1747 roku, ale już w wieku 6 lat został oddany na wychowanie stryjowi, skarszewskiemu proboszczowi Franciszkowi Wybickiemu. Jak wspominał po latach, wiedza i roztropne uwagi stryja zachęciły go do nauki retoryki. W 1762 roku młody Wybicki zaczął praktykować w tutejszym Sądzie Grodzkim. Pobyt w Skarszewach przyczynił się do skrystalizowania jego poglądów m.in. na stan oświaty w państwie i uświadomił mu, jaką rolę pełni w społeczeństwie prawo.