OTWÓRZ SIĘ NA POMOC

Gmina Skarszewy przystąpiła do kampanii „Otwórz się na pomoc”. To nowatorski projekt, z interaktywnymi filmami, dotyczący problemów uzależnienia dzieci od komputera i internetu oraz uzależnienia młodzieży od alkoholu. Zachęcamy zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych do zapoznania się z filmami.

KLIKNIJ W WYBRANE ZDJĘCIE I WEŹ UDZIAŁ W INTERAKTYWNEJ GRZE

umiar    w sieci

 

GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

Skład Komisji:

1. Andrzej Pałasz – Przewodniczący Komisji

2. Katarzyna Pniewska – Sekretarz Komisji

3. Regina Grzywacz – Członek Komisji

4. Piotr Reikowski – Członek Komisji

5. Monika Stolińska – Członek Komisji

6. Mateusz Wejer – Członek Komisji

7. Zygmunt Wiecki – Członek Komisji.

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Skarszewach
Pl. Gen. Józefa Hallera 18 (II piętro, pok. 26)
83-250 Skarszewy

Katarzyna Pniewska - Sekretarz Komisji
tel. 58 588 22 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Posiedzenia Komisji odbywają się w Centrum Wspierania Rodziny, ul. Dworcowa 9, 83-250 Skarszewy

Terminy posiedzeń: 1-2 razy w miesiącu - szczegółowe terminy ustalane są z miesięcznym wyprzedzeniem.

Zadania:

 • podejmowanie działań motywujących osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego),
 • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych z innymi uzależnieniami,
 • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż,
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zasad promocji i reklamy oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, w procesie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie prowadzonych wizji lokalnych.

PUNKT KONSULTACYJNY

Prowadzący: Agnieszka Węsak

Lokalizacja: Pokój nr 13, I piętro, Centrum Usług Społecznych, ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek 14:30-15:30
 • środa 15:00-18:00
 • piątek 14:30-15:30

tel. 58 588 24 36

Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się na spotkanie.

Zadania:

 • motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz osób używających narkotyków, do zmiany zachowania,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym procesie terapii uzależnień,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie informacji o możliwościach powstrzymania przemocy, stosownego wsparcia i pomocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy/powiatu,
 • przyjmowanie i pomoc w opracowaniu zgłoszeń osób nadużywających alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w celu wszczęcia procedury zobowiązania przez Sąd do leczenia odwykowego.

PSYCHOLOG

Prowadzący: Magdalena Bukowska - Piwowarczyk, Przemysław Piwowarczyk

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodziny, ul. Dworcowa 9, 83-250 Skarszewy

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek od 15.00 - 18.00
 • piątek 9.30 - 16.30

Umawianie spotkań za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych: tel. 58 588 24 36.

Zadania:

 • prowadzenie psychoterapii, głównie dla osób uzależnionych i ich rodzin (terapia indywidualna osób uzależnionych, współmałżonków, dzieci i innych członków rodzin oraz terapia par), najczęściej w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania.