Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

UCHWAŁA NR XXIV/236/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 20 grudnia 2016 roku dotycząca zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/204/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Skarszewy

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024

UCHWAŁA Nr LXX/492/2023 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Skarszewy

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zgoda na powiadomienia SMS

Deklaracje - osoby prawne

Informacje osoby fizyczne