UWAGA! Wydłużono termin składania wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstwa domowego, w ramach sprzedaży końcowej. Wnioski będą przyjmowane do 15 lipca br.
 
Cena za 1 tonę (groszek) wynosi 1750 zł brutto. Sprzedaż odbywa się bez ograniczeń - można zakupić dowolną ilość węgla w terminie do 31 LIPCA 2023 r.
Wniosek do pobrania jest na stronie Urzędu Miejskiego: TUTAJ