Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim, w związku z wystąpieniem na terenie Polski wzrostu ryzyka namnażania się bakterii Legionella sp. w instalacjach wewnętrznych, zaleca zapoznanie się m.in. z publikacją wydaną przez Główny Inspektorat Sanitarny pt. „Bezpieczeństwo wodne w budynkach”.

Publikacja ta stanowi zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach, a dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/web/gis/bezpieczenstwo-wodne-w-budynkach

Ponadto warto zapoznać się z dokumentem pt.„Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji” dostępnym do pobrania na stronie internetowej kliknij TUTAJ. Wskazuje on zakres podstawowych działań technicznych dla różnych systemów/urządzeń lub ich elementów.

O działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z wystąpieniem przypadków legionelozy i inne ważne informacje można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/glowny-inspektorat-sanitarny