Od 1 stycznia 2024 roku w Gminie Skarszewy będą obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosowne uchwały w tej sprawie podjęła niedawno Rada Miejska w Skarszewach. Oznacza to, że najpóźniej do 31 grudnia 2023 r. należy złożyć nową deklarację.

Wszelkie informacje o wysokości stawek, w jaki sposób złożyć nową deklarację, wzór deklaracji do pobrania, treść uchwał, przykłady wyliczenia opłaty i inne ważne informacje - są dostępne w menu: DLA MIESZKAŃCA, zakładka: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI na stronie Urzędu Miejskiego - podajemy bezpośredni link: KLIKNIJ TUTAJ

Przypomnijmy, że w wyniku podjętych uchwał ujednolicono system naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całej gminie i przyjęto: stawkę w wysokości 28 zł od osoby w przypadku nieruchomości zamieszkanych przez 1, 2, 3 lub 4 osoby oraz opłatę od gospodarstwa domowego, w którym mieszka 5 i więcej osób, w maksymalnej wysokości 125,00 zł.
Wprowadzając zmiany wzięto pod uwagę sygnały właścicieli budynków jednorodzinnych. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy jest bowiem zróżnicowania ze względu na rodzaj zabudowy. Dla nieruchomości z budynkiem jednorodzinnym opłata od gospodarstwa domowego wynosi 81,00 zł miesięcznie bez względu na liczbę osób. Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców w niej zamieszkujących oraz stawki opłaty tj. 25,00 zł miesięcznie od osoby.
Dodajmy, że właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady będą zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie tj. w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcznie oraz 5,00 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie (5 i więcej osób).
UWAGA‼️ PRZYPOMINAMY, ŻE OD 2020 ROKU SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA – powyższe stawki dotyczą więc opłat za gospodarowanie segregowanymi odpadami.