granty

PRZYPOMINAMY! Jeszcze tylko dziś, tj. w poniedziałek 25 października, przyjmowane są dokumenty (oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych) od mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Dokumenty przyjmowane są w pok. nr 28 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18 - muszą one bezwzględnie trafić do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie, czyli dziś do godz. 15:30.  

UWAGA! Jeżeli dokumenty były wysłane w terminie, ale wpłyną po jego upływie, NIE będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego.

Więcej informacji wraz z drukami dokumentów do pobrania znajdziesz TUTAJ