komunikat

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku utrzymywania właściwego stanu technicznego budynków w związku z czynnikami atmosferycznymi, takimi jak: silne wiatry, intensywne opady, pożary, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia i środowiska.

KOMUNIKAT KLIKNIJ TUTAJ