W Urzędzie Miejskim odbyła się dziś nadzwyczajna sesja skarszewskiej Rady Miejskiej.
 
Na początku obrad przewodniczący Rady Miejskiej Józef Kamiński przedstawił zastępcę burmistrza Skarszew, którym od 1 stycznia jest Cecylia Hinz, powołana na to stanowisko przez burmistrza Jacka Pauli. Radni powitali panią wiceburmistrz gromkimi oklaskami.
- Dziękuję za przedstawienie, mam nadzieję i nie wątpię w to, że współpraca z radnymi i panem burmistrzem będzie układała się bardzo dobrze - powiedziała Cecylia Hinz.

Cecylia Hinz była wcześniej dyrektorem Gminnego Ośrodka Zdrowia. Obecnie w GOZ obowiązki dyrektora pełni Joanna Piankowska, która była m.in. pełnomocnikiem Zarządu ds. jakości w Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Burmistrz Skarszew Jacek Pauli powiedział, że pani wiceburmistrz w dalszym ciągu będzie nadzorowała pracę GOZ, ponieważ stoi na czele Rady Społecznej GOZ.- Pani Cecylia dogląda tej ważnej jednostki odpowiedzialnej za zdrowie mieszkańców i jestem przekonany, że wszystko tutaj będzie w jak najlepszym porządku. W sprawach Urzędu pani Hinz też ma bardzo dobre rozeznanie i jestem przekonany, że nasza współpraca na rzecz wszystkich mieszkańców będzie bardzo dobra – zaznaczył burmistrz Skarszew Jacek Pauli.

Sesja została zwołana w związku z projektem uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków osłonowych. Projekt uchwały, jak i szczegóły na temat dodatków wprowadzonych na mocy grudniowej ustawy sejmowej, przedstawiała radnym dyrektor GOPS Monika Stolińska. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
O tym, kto i w jaki sposób może otrzymać dodatek osłonowy można przeczytać na stronie KLIKNIJ TUTAJ