Przypominamy, że do końca czerwca 2022 roku właściciele budynków muszą złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklaracje można składać przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Można też to uczynić w formie papierowej – wypełniony dokument można

będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w skarszewskim Urzędzie Miejskim.

Szczegółowe informacje są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow