Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców. Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/40-mln-zl-na-aktywizacje-cudzoziemcow-minister-rodziny-oglosila-konkurs