Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach poszukuje osoby chętnej do odbycia stażu. Praca biurowa. Kontakt pod nr tel. 58 588 24 36, 58 588 06 65 lub osobiście w sekretariacie GOPS przy ul. Szkolnej 9 w Skarszewach.