Do końca 2021 r. Gmina Skarszewy realizowała projekt  RPPM.06.02.02-22-0010/17 pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”.  Placówka w ramach trwałości realizacji zadań w dalszym ciągu funkcjonuje na podobnych zasadach. Podmiotem prowadzącym jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skarszewach, której gmina przekazała do realizacji to zadanie. Zajęcia w CWR odbywają się w dni robocze w godzinach 13.00-18.00, a w wakacje i ferie 9.00-14.00.

Uczestniczyć w zajęciach mogą wszystkie dzieci zamieszkujące tereny naszej gminy. Dzieci przebywające w placówce oprócz zajęć wokalnych, tanecznych, kulinarnych, sportowych, gier i zabaw uczestniczą także według potrzeb w zajęciach wyrównawczo-dydaktycznych, bajkoterapii i terapii ręki, a także w zajęciach rozwijających umiejętności matematyczne. Dzieci pod okiem wychowawców odrabiają lekcje i przyswajają trudne dla nich zagadnienia. W wyznaczonym czasie dzieci otrzymują ciepłą herbatę i mają czas na zjedzenie przyniesionych przez siebie posiłków.

Założenia CWR:

1. ZADANIA OPIEKUŃCZE - zapewnienie dzieciom bezpiecznego, spokojnego i atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu.

2. ZADANIA PROFILAKTYCZNE – dostosowanie podstawowych wiadomości o sposobach zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii, paleniu papierosów, lekomanii.

3. ZADANIA WYCHOWAWCZE – ukazywanie możliwości pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu.

4. ZADANIA DYDAKTYCZNE – grupowe i indywidualne zajęcia wspomagające rozwój, pomoc w odrabianiu zadań domowych i nadrabianiu zaległości.

5.  ZADANIA TERAPEUTYCZNE

 • Kształtowanie osobowości i zachowań prospołecznych;
 • Budowa pozytywnej postawy życiowej i zdrowego stylu życia;
 • Uczenie się podejmowania decyzji i mówienia “nie”;
 • Kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie i świecie.

6. ZADANIA REKREACYJNO-SPORTOWE

 • Ćwiczenia relaksacyjne;
 • Ćwiczenia korekcji wad postawy;
 • Wycieczki po okolicy;
 • Wycieczki całodniowe;
 • Pikniki połączone z grillowaniem;
 • Gry i zabawy ruchowe.

7. ZADANIA PLASTYCZNO – TECHNICZNE

 • Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi;
 • Zapoznanie z praktycznymi umiejętnościami;
 • Rozwijanie wyobraźni, stwarzanie okazji do wyrażania emocji w twórczości.

8. ZADANIA OKOLICZNOŚCIOWE - wykorzystywanie świąt, uroczystości itp. do budowania wokół nich tematyki zajęć.

 Prowadzone są zajęcia plenerowe z wykorzystaniem całej infrastruktury przy obiekcie. W placówce można korzystać ze wsparcia psychologa oraz nieodpłatnych porad obywatelskich.

W dalszym ciągu będzie można korzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej oraz wsparcia w formie usług opiekuńczych. Centrum wspierania rodziny w ramach trwałości realizowanego wcześniej projektu będzie prowadziło swoją działalność  przynajmniej do 31 stycznia 2024 r. dla minimum 50 osób.

cwr logotypy nowe