Z inicjatywy wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała konkurs ofert na realizację zadania publicznego zmniejszającego skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy.
 
 
 
Oferty można składać w terminie do 15 marca 2022 r. a łączny budżet uruchomionej dziś pierwszej transzy konkursu to 10 mln zł. Dodatkowo zlecanie zadań organizacjom pozarządowym będzie mogło odbywać się bez otwartego konkursu ofert dzięki uchwalonej wczoraj ustawie dot. pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.