Dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Skarszew trafi aż 10,5 miliona złotych.

Jak informuje burmistrz Skarszew Jacek Pauli, w ramach tej kwoty 5 milionów złotych przeznaczone będzie na budowę dróg na terenie całej gminy, za prawie 4,75 miliona złotych wybudujemy oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej w Pogódkach, zaś za 765 000 zł rozbudujemy sieć ciepłowniczą w Skarszewach.

Zdecydowana większość tych środków trafi do sołectw. Nowe drogi powstaną w m. in. w Szczodrowie, Bączku, Pogódkach, Koźminie, Więckowach, Demlinie, Wolnym Dworze, Bolesławowie, Nowy Wiecu, Mirowie, Kamierowskich Piecach, w Godziszewie - na ul. Młyńskiej oraz w Skarszewach - na osiedlach Pólko i Wyszyńskiego i na ul. Górnej,