Mamy dobrą wiadomość. Burmistrz Skarszew Jacek Pauli podpisał umowę z dostawcą komputerów przenośnych z zainstalowanym systemem operacyjnym, które trafią do naszych mieszkańców w ramach rządowego konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

banner na strone PPGR

Przypomnijmy, że pozyskana przez gminę kwota dofinansowania na ten cel to 645 tys. zł (100 %). Zaakceptowano 258 wniosków od mieszkańców gminy i tyle laptopów zostało zakupionych. Osoby, które złożyły wnioski poinformujemy o terminie przekazania sprzętu.
Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.


Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia