W związku z pracami nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz sołtysów na konsultacje społeczne.

W załączeniach zaproszenie na najbliższe konsultacje społeczne oraz harmonogram wszystkich spotkań w Gminach obszaru LGD "Chata Kociewia". W Skarszewach konsultacje odbędą się 21 lipca o godz. 17:00 w siedzibie GOKiBP, czyli w Zamku Joannitów.

zaproszenie konsultacje społeczne

LGD „Chata Kociewia”
ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna
tel. 58 560 18 82, tel. kom. 514 896 452, 531 531 788