Dzięki współpracy gminy Skarszewy z Lasami Państwowymi, wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi na ul. Chojnickiej.

W związku z zaplanowaną inwestycją w Skarszewach, dziś podpisana została stosowna umowa przez burmistrza Skarszew Jacek Pauli oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Starogard Macieja Roberta, z udziałem sekretarza Nadleśnictwa Artura Radzikowskiego i skarbnika gminy Sabiny Spierewka.
Zadanie dotyczy odcinka o długości ponad 2 km. Do końca zabudowań przy ul. Chojnickiej powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Na zdewastowanym odcinku, poza obszarem miejskim, położne zostaną płyty drogowe, a ostatni odcinek utwardzony zostanie tłuczniem. Łączna wartość inwestycji to około 1,8 mln zł, z czego środki Lasów Państwowych to 80 proc., a pozostałe 20 proc. pochodzić będzie z budżetu gminy Skarszewy.
Wyremontowana droga umożliwi lepsze połączenie z dojazdem pożarowym Leśnictwa Zapowiednik. Te tereny są bardzo atrakcyjne turystycznie i taka droga ułatwi dojazd służb w przypadku niebezpiecznych zdarzeń, co zwiększy poziom bezpieczeństwa.