Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”. Przedsiębiorcy aby pozyskać  dofinansowanie nie muszą już spełniać warunku spadku co najmniej 25%  swoich przychodów liczonych jako średnia w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r. Wnioski będą przyjmowane od 26 sierpnia do 5 września 2022.

 W aktualnym konkursie wprowadzono kilka zmian. Warunek spadku  przychodów nie będzie już obligatoryjny ale w zakresie 0-25% będzie punktowany jako preferencja. Dodatkowo, w stosunku do pierwszego naboru, będzie też  możliwość składania  wniosków przez organizacje i stowarzyszenia turystyczne (o statusie mikro lub małego przedsiębiorstwa) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców i prowadzące działalność gospodarczą związaną z branżą czasu wolnego co najmniej od  1 stycznia 2019 r. W ramach naboru przeprowadzonego 15 -  2 lipca 2022, wpłynęło 97 wniosków na kwotę dofinasowania 12,3 mln PLN. Do wykorzystania zostało jeszcze ok. 30 mln PLN.

Szczegóły konkursu KLIKNIJ TUTAJ