W Godziszewie miało miejsce spotkanie podsumowujące zakończony I etap rozbudowy dróg wojewódzkich nr 222 i nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł A1 Stanisławie.

 

Wzięli w nim udział m.in. burmistrz Skarszew Jacek Pauli, zastępca burmistrza Cecylia Hinz, sekretarz gminy Andrzej Janikowski, wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich z dyrektorem Grzegorzem Stachowiakiem na czele oraz kierownik budowy Piotr Ludwig z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg.
Burmistrz i wicemarszałek podkreślili, że rozbudowa uczęszczanej drogi podniosła znacznie poziom bezpieczeństwa pieszych, jak i kierowców, ponadto poprawiła się estetyka Godziszewa. Zaznaczono również bardzo dobrą współpracę gminy z samorządem województwa i z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Przypomnijmy, że zakres wykonanej inwestycji to między innymi: rozbudowa i przebudowa skrzyżowań, przebudowa oraz budowa urządzeń i elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu (zatoki autobusowe, wyspy kanalizujące ruch, przejścia dla pieszych, azyle, chodniki oraz ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe), przebudowa oświetlenia drogowego, poboczy i zjazdów.
Obecnie trwa II etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 w kierunku węzła A1, a prace odbywają się na terenie gminy Tczew.