W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad wprowadzeniem zmian do ustawy o dodatku węglowym i niemożliwością zakończenia wszczętych postępowań w terminie, GOPS informuje o przedłużeniu terminu zakończenia wszczętych postępowań do dwóch miesięcy od dnia ich wszczęcia  (tj. w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku).

PIERWSZE WYPŁATY na kompletnie złożone wnioski, które nie wymagają dodatkowych wyjaśnień, zostaną uruchomione po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Informacje o terminie wypłaty umieścimy na naszej stronie internetowej.