W związku z rezygnacją Beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie, burmistrz Skarszew ogłosił uzupełniający nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie przekazany nieodpłatnie sprzęt komputerowy. 

DO POBRANIA:

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego

Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Zgoda na przetwarzanie danych