POLSKI ŁAD LOGO

Tytuł: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Pogódkach w systemie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych

Okres realizacji: do 05.2025 r.

Wartość zadania: 7 194 270,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 750 000 zł

Opis projektu
W ramach projektu zostanie zaprojektowana i wybudowana kanalizacja sanitarna oraz lokalna oczyszczalnia ścieków z obrotowym złożem biologicznym w miejscowości Pogódki wraz z zagospodarowaniem terenu oczyszczalni i budową drogą dojazdową.

Projekt dofinansowano w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych