osa

Nazwa zadania: Budowa Otwartej Strefy  Aktywności – wariant podstawowy – 1 obiekt w Godziszewie

Wartość zadania: 43 357,50 zł

Kwota dofinansowania: 21 678,75 zł

Umowa o dofinansowanie podpisana została 07.08.2019 r.

Opis zadania: W wyniku realizacji projektu powstanie plenerowa siłownia, sprawnościowy plac zabaw ze strefą gier i relaksu tworząc Otwartą Strefę Aktywności w miejscowości Godziszewo.

Dotacja udzielona ze środków: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowania zadania inwestycyjnego.

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019