polski ład projekty

Tytuł: Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Skarszewach

Okres realizacji: do 11.2024 r.

Wartość zadania: 330 000 zł

Kwota dofinansowania: 323 400 zł

Opis projektu: W ramach projektu zaplanowano prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Skarszewach wpisanym do rejestru zabytków decyzją z 08.12.1961 r. pod nr 158.

Projekt dofinansowano w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków