Umowa nr 59/G/FDS/II/2019

Tytuł projektu: „Budowa drogi gminnej (ul. Akacjowa) w Skarszewach”

Okres realizacji: do 2019-12-20

Wartość projektu: 568 217,00 zł

Kwota dofinansowania: 284 108,00 zł

Opis projektu

W ramach zadania wykonane zostaną:
- budowa kanalizacji deszczowej,
- roboty przygotowawcze i ziemne związane z budową nawierzchni,
- podbudowa i nawierzchnia jezdni,
- obramowania,
- roboty wykończeniowe oraz zakup i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych.

Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku.