NUMER PROJEKTU: RPPM.03.01.00-22-0034/16

Tytuł: Przedszkolak! To brzmi dumnie

Okres realizacji: od 2017-01-09 do 2019-03-30

Wartość projektu ogółem: 4 399 561,60 zł

Wartość dofinansowania: 3 739 627,36 zł.

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej oraz utworzenie 118 nowych miejsc przedszkolnych. Działaniami objęte zostaną następujące placówki: PPG nr 2 w Skarszewach, Oddziały przedszkolne przy SP w miejscowościach: Więckowy, Szczodrowo, Godziszewo-Filia Demlin, Pogódki i Punkt przedszkolny w miejscowości Pogódki.

30 nauczycieli ww. placówek zostanie objętych programem doskonalenia zawodowego z zakresu nauczania metodami nowoczesnego nurtu oraz dotyczącymi prowadzenia zajęć specjalistycznych.

W ramach projektu planuje się:

– prace remontowo wykończeniowe mające na celu modernizację istniejącej bazy przedszkolnej Filii w Demlinie,
– zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć edukacji przedszkolnej, pomocy dydaktycznych,
– organizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt realizuje Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.