loga unijne

Tytuł: „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Tczew, Skarszewy oraz Zblewo”

Okres realizacji: od 04.2021 do 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 5 190 322,60 zł

Kwota dofinansowania: 4 930 806,47 zł

Opis projektu

Gmina Skarszewy na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Tczew, Skarszewy oraz Zblewo” udziela wsparcia osobom potrzebującym w formie usług opiekuńczych. 

Osoby wymagające opieki Skorzystają całkowicie bezpłatnie z usług od kwietnia 2021 r. do grudnia 2022 r. Projekt zakłada zrealizowanie w tym okresie około 28 000 godzin usług. Pomoc przyznawana jest w oparciu o przeprowadzoną indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej ) danej osoby oraz jej opiekunów faktycznych oraz na ogólnych zasadach wynikających z przepisów pomocy społecznej.

Ponadto  zakłada się, że osoby biorące udział w projekcie będą mogły korzystać nieodpłatnie z porad lekarza rodzinnego, fizjoterapeuty, psychologa. W ramach projektu opiekunki realizujące usługi nieodpłatnie otrzymują środki ochrony osobistej oraz środki przeciwdziałające zakażeniom COVID-19. Dodatkowo będą odbywały się szkolenia dla opiekunek realizujących usługi, opiekunów faktycznych oraz wolontariuszy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego nalata 2014-2020