„Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:                                      
Europa inwestująca w obszary wiejskie”                                

 

Projekt nr UM11-6935-UM1110986/18

Nazwa projektu: „Świetlica wiejska miejscem integracji społeczności lokalnej”

Wartość projektu ogółem: 80 999,88 zł

Kwota dofinansowania: 50 904,00 zł

Okres realizacji projektu: od 2018-10-24 do 2018-12-31

Opis projektu

W ramach projektu wykonano prace budowlane-montażowe oraz doposażono świetlice w: Bolesławowie, Szczodrowie, Kamierowie, Pogódkach, Wolnym Dworze, Czarnocinie, Bożympolu Królewskim, Bączku, Jaroszewach, Koźminie, Więckowach, Kamierowskich Piecach, Godziszewie, Demlinie i w Nowym Wiecu. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez sołectwa zakupiono: sprzęt AGD, ławki, stoły, krzesła, meble kuchenne wraz z montażem oraz drzwi wewnętrzne wraz z montażem.

Operacja pn. „Świetlica wiejska miejscem integracji społeczności lokalnej” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalna aktywizacja społeczności lokalnej oraz stworzenie alternatywy spędzania wolnego czasu dla mieszkańców sołectw Gminy Skarszewy poprzez doposażenie świetlic wiejskich w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.