W dniu 28 maja 2018 r. Burmistrz Skarszew podpisał umowę o dofinansowanie na zakup sceny estradowej wraz z oświetleniem scenicznym na potrzeby promocji gminy, a także w ramach tej samej umowy sfinansowany zostanie zakup gablot ekspozycyjnych na potrzeby Centrum Ekspozycji Historycznej w Skarszewach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i atrakcyjnej miasta i gminy Skarszewy poprzez zakup sceny estradowej oraz gablot ekspozycyjnych, mająca na celu zwiększenie oferty turystycznej Gminy Skarszewy oraz stworzenie alternatywy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów, poprzez zakup sceny estradowej i oświetlenia oraz gablot ekspozycyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.