Projekt nr RPPM.10.04.00-22-0009/16

Tytuł: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy”

Okres realizacji: od 2016-08-01 do 2018-08-31

Wartość projektu ogółem: 1 862 463,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 583 093,55 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest modernizacja 1243 punktów oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta i Gminy Skarszewy, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2 o 164,45 ton równoważnika CO2, i tym samym kosztów jego utrzymania. Efektem projektu będzie także podniesienie standardu Miasta i Gminy Skarszewy, wzrost bezpieczeństwa i zadowolenia społecznego mieszkańców, jak również ujednolicenie systemów oświetlenia. Zakres przedmiotowy inwestycji zakłada wymianę obecnych energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy wykonane w technologii LED (zapewniającej niski pobór energii elektrycznej, emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu, święcące światłem rozproszonym, nieolśniewające użytkowników) wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, a także wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.