Pragniemy poinformować mieszkańców Skarszew, że dzięki przystąpieniu naszego samorządu do programu WiFi4EU mogą już korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi z Internetem w miejscach publicznych.

Lokalizacje hotspotów na terenie Skarszew

1. Rynek – Plac Hallera (2 zewnętrzne punkty dostępu)
2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – Stadion (2 zewnętrzne punkty dostępu)
3. Targowisko Gminne (2 zewnętrzne punkty dostępu)
4. Plac Zamkowy (1 zewnętrzny punkt dostępu)
5. Ochotnicza Straż Pożarna - Plac przy Kościele 24h oraz parking przy centrum handlowym (2 zewnętrzne punkty dostępu)
6. Skarszewskie Centrum Sportu (1 zewnętrzny punkt dostępu)

CO TO JEST WIFI4EU?

WiFi4EU to inicjatywa wdrażana przez Komisję Europejską. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie na szczeblu lokalnym – na poziomie gmin – publicznego dostępu do bezprzewodowego internetu. W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera postawiła sobie za cel poprawę jakości sieci łączności internetowej w całej Europie. Inicjatywa WiFi4EU pomoże osiągnąć ten cel. Program WiFi4EU ma umożliwić stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci publicznych hotspotów zapewniających Europejczykom dostęp do internetu w gminach w całej Unii Europejskiej.

JAK SIĘ POŁĄCZYĆ ?

Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo proste. Komisja Europejska zarządziła, że nazwa sieci musi brzmieć „WiFi4EU”. Nazwa ta będzie wszędzie taka sama, dzięki czemu będzie można łatwo rozpoznać hotspoty WiFi4EU w całej Europie. Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na stronę bezpiecznego logowania (portal autoryzacji). Będzie mógł zalogować się za pomocą prostego kliknięcia umożliwiającego połączenie. Po połączeniu z siecią Wi-Fi będzie można swobodnie korzystać z internetu! Co więcej, w przypadku rozłączenia się z siecią i ponownego połączenia z nią w ciągu 12 godzin nie będzie konieczne ponowne logowanie.

Regulamin sieci bezpłatnych punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot - „WiFi4EU”