Projekt nr WND-POWR.02.18.00-00-0008/19

Tytuł: „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”

Okres realizacji: 1.10.2019 – 30.09.2021

Wartość projektu ogółem: 1 297 007,23 zł

Kwota dofinansowania: 1 143 207,23 zł

Opis projektu

Głównym projektu jest podniesienie standardu obsługi inwestora w 60 jednostkach samorządu terytorialnego woj. pomorskiego, z których 30 jst wdroży ten standard. Podmiotami realizującymi zadania w ramach projektu są Agencja Rozwoju Pomorza S.A. – Lider Projektu oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Partner Projektu. Gmina Skarszewy to jeden z uczestników projektu.

Wsparcie jakim zostanie objęta grupa docelowa projektu:

  • audyt wstępny z zakresu obsługi inwestora w jst,
  • szkolenia z zakresu standardu obsługi inwestora,
  • doradztwo indywidualne dla 30 jst, w zakresie wdrożenia standardów obsługi inwestora przez jst oraz pomoc w elektronizacji ofert inwestycyjnych,
  • audyt końcowy,
  • wspieranie jst w zakresie budowania lokalnych sieci współpracy i strategicznego podejścia do zarządzania rozwojem gospodarczym.

Projekt „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” w Etapie I i II projektu.