Tytuł:  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (II edycja)

Okres realizacji: od 21.05.2020

Koszt zadania: 114 999,60 zł

Kwota dofinansowania: 114 999,60 zł (100%)

Opis

Jest to kontynuacja Programu "Zdalna Szkoła" Ministerstwa Cyfryzacji, będącego odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

„Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”- współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


ARTYKUŁY O PROJEKCIE

Laptopy dla uczniów w ramach Projektu "Zdalna Szkoła +"