Projekt nr RPPM.08.04.00-IZ.00-22-001/16

Tytuł: "Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie"

Okres realizacji projektu: od 2017-10-01 do 2019-12-31

Wartość projektu ogółem: 3 465 482,41 zł

Kwota dofinansowania: 2 945 660,05 zł

Opis projektu

Projekt realizowany jest poprzez partnerstwo 4 gmin na 65 km szlaku kajakowego Wierzycy od Kościerzyny do Czarnocińskich Pieców i Wietcisy od Skarszew. Liderem projektu jest Gmina Kościerzyna, a partnerzy to: Gmina Skarszewy, Gmina Stara Kiszewa, Gmina Miejska Kościerzyna. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza Kaszub i Kociewia poprzez kompleksowe zagospodarowanie i promocje produktu turystyki aktywnej – szlaku kajakowego górnej Wierzycy i Wietcisy. 

Dzięki projektowi powstaną przystanie kajakowe w: Kościerzynie nad jeziorem Wierzysko, w Wielkim Podlesiu nad jeziorem Zagnanie, w Nowej Kiszewie na rzece Wierzyca, w Bartoszymlesie, w Zamku Kiszewskim (z przenoską), w Dolnych Malikach, w Pogódkach, w Jaroszewach, w Czarnocinie, w Czarnocińskich Piecach (z przenoską) oraz w Skarszewach. Natomiast przenoski powstaną w Stawiskach, w Nowej Kiszewie, w Starym Bukowcu, w Rudej i w Dolinie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


ARTYKUŁY O PROJEKCIE

Budowa przystani w Czarnocinie