Projekt nr UM11-65171-UM1100016/18

Tytuł: „Budowa targowiska gminnego w Skarszewach”

Okres realizacji: 2020 r.

Wartość projektu ogółem: 2 644 500 zł

Kwota dofinansowania: 1 000 000 zł

Opis projektu

W ramach projektu na terenie obecnego targowiska gminnego powstaną: zadaszenie stoisk targowych (2 wiaty targowe, 40 stanowisk handlowych), stoiska targowe (lada + stanowisko dla auta dostawczego), nawierzchnie utwardzone, parking na 20 miejsc postojowych, budynek zaplecza targowiska z toaletami ogólnodostępnymi. Ponadto powstanie infrastruktura techniczna w postaci: oświetlenie terenu, monitoring, doprowadzenie energii elektrycznej na potrzeby targowiska i zaplecza, doprowadzenie wody i kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych.

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


ARTYKUŁY O PROJEKCIE

W Skarszewach powstaje Targowisko Gminne

Targowisko Gminne otwarte