Tytuł projektu: "Akademia samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko-pomorskie"

Okres realizacji: 02.01.2021-30.06.2023

Wartość projektu: 1 761 921,60 zł

Opis projektu

Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do 30.06.2023 r. w 41 urzędach jednostek samorządu terytorialnego w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim i dla osób ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprawa dostępności poprzez przeszkolenie min. 66 pracowników JST (K:43, M: 23) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przeszkolenie 37 koordynatorów dostępności JST (K:19, M:18) oraz przeprowadzenie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności w 41 JST biorących udział w projekcie.

Gmina Skarszewy nie ponosi wydatków z tytułu uczestnictwa w projekcie.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.