cyfrowa logosy

Nr umowy o powierzenie grantu 41/2022

Tytuł: Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Okres realizacji: maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Wartość projektu: 645 000,00  zł

Kwota dofinansowania: 645 000,00  zł

Opis projektu

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Środki w ramach projektu zostały przeznaczone na zakup dla mieszkańców Gminy Skarszewy 258 komputerów przenośnych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym.

 

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia