1. KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA INFORMACJI/ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU