Poniżej udostępniamy do pobrania druki wniosków o świadczenia pieniężne. Нижче ми представляємо форми заявки для отримання грошової допомоги.

 

Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej         Skarszewach ul. Szkolna 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-15.30.

Нижче ми представляємо форми заявки для скачування:

Заява на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Заява на отримання грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України.

Заявки необхідно подавати за адресою Гмінного центру соціальної допомоги в м. Скаршевах, вул. Szkolna 9, з понеділка по п'ятницю з з 7.30 до 15.30 год.

Nyzhche my predstavlyayemo formy zayavky dlya skachuvannya:

Zayava na otrymannya odnorazovoyi hroshovoyi dopomohy u rozmiri 300 zlotykh na osobu na utrymannya, zokrema na pokryttya vytrat na kharchuvannya, odyah, vzuttya, zasoby osobystoyi hihiyeny ta oplatu zhytla.

Zayava na otrymannya hroshovoyi dopomohy na zabezpechennya prozhyvannyam ta kharchuvannyam hromadyan Ukrayiny.

Zayavky neobkhidno podavaty za adresoyu Hminnoho tsentru sotsialʹnoyi dopomohy v m. Skarshevakh, vul. Szkolna 9, z ponedilka po p'yatnytsyu z z 7.30 do 15.30 hod.

Wniosek o 300 zł

Wnisoek o dofinansowanie zakwaterowania