W ubiegłym roku w związku z aktualizacją wojewódzkich programów ochrony powietrza usunięto lub złagodzono wiele zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków. Udostępniamy streszczenie przepisów w zakresie, w jakim dotyczą one kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń): KLIKNIJ TUTAJ

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz burmistrz Skarszew Jacek Pauli zapraszają przedsiębiorców na spotkanie dotyczące możliwości uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego na 14 lat z uwagi na projekt inwestycyjny w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości informuje, że w związku z obowiązkiem wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 20 lat od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Skarszewy na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia.

Wszystkim Sołtyskom i Sołtysom życzymy dużo radości i satysfakcji z podejmowanych działań, dziękując za codzienną pracę oraz wysiłek wkładany w realizowanie potrzeb lokalnych społeczności.

Dziś 7 marca , o godz. 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego (nr 13) rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Planowany porządek obrad dostępny jest TUTAJ, projekty uchwał można pobrać TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ.

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w naszej wiosennej akcji oczyszczania rzeki i brzegów Wietcisy. Wspólnie z wędkarzami z Koła PZW Wietcisa Skarszewy oraz strażakami z OSP zadbamy o rzekę w sobotę 23 marca.

Dziś, 1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto, ustanowione przez Sejm w 2011 roku, upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. Cześć i chwała Bohaterom!

Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o pomocy finansowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród beneficjentów jest Gmina Skarszewy, która otrzyma 20 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup umundurowania bojowego dla strażaków z: OSP Skarszewy, OSP Nowy Wiec, OSP Pogódki, OSP KoźminOSP Szczodrowo.

Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" ogłosiło konkurs plastyczny pt. "20-lecie Polski w Unii Europejskiej". Do udziału zaprasza się uczniów/uczennice 7 i 8 klas szkół podstawowych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Stwórzcie i prześlijcie plakat!

Czy marzysz o pracy pełnej wyzwań, odpowiedzialności i satysfakcji? Czy chcesz służyć społeczeństwu i dbać o porządek i bezpieczeństwo? Czy masz odwagę, determinację i poczucie sprawiedliwości? Jeśli tak, to zawód policjanta jest dla Ciebie!