Dziś, od godz. 22:00 do soboty, do godz. 19:00 możemy spodziewać się w naszym rejonie silnego wiatru (stopień 3, prawdopodobieństwo 80%).

Świetna wiadomość - kolejne rządowe dofinansowanie dla Skarszew. Tym razem w ramach zadania "Remont dróg gminnych na terenie miasta Skarszewy w zakresie wykonania nowej nawierzchni chodników" wyremontujemy chodniki przy ulicach: Młyńskiej (wraz z nowym przejściem dla pieszych przy śluzie), gen. Sikorskiego, Wybickiego, Chojnickiej. 

Znak graficzny z napisem komunikat na czerwonym tle

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Burmistrz Skarszew informuje, że niebawem zostanie wprowadzony system informowania zobowiązanych o terminie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Już w przyszłym tygodniu według prognoz ma być słonecznie i bez opadów, dlatego Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Skarszewach rozpocznie prace naprawcze, korzystając z zakupionej mieszanki, specjalnej na tak zniszczone drogi.
Herb Kociewia z czerwonym gryfem na tle tarczy której tło jest w trzech kolorach żółtym zielonym i niebieskim

Dziś, 10 lutego, obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA. Święto naszego regionu zostało ustanowione w 2007 r., a data 10 lutego nie jest przypadkowa.

Podpisane zostały pierwsze umowy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w gminie Skarszewy.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”.

Bardzo dobrą wiadomość - Gmina Skarszewy zakupi laptopy dla Mieszkańców, którzy pod koniec roku złożyli wnioski w rządowym konkursie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Ekonomia społeczna polega na połączeniu celów społecznych i ekonomicznych. To praca ukierunkowana nie tylko na zyski, ale także praca na rzecz innych.