Dziś, o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skarszewach. Obrady można zobaczyć na żywo klikając TUTAJ

Program obrad dostępny jest TUTAJ

 

Szanowni Przedsiębiorcy

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku.

Urząd Miejski w Skarszewach uprzejmie informuje, że z dniem 3 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986) w życie wszedł nowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 17 stycznia 2022 r. będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Informujemy, iż punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od stycznia 2022 r. mieści się w budynku Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Dworcowej 9 w Skarszewach

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 roku Urząd Miejski w Skarszewach będzie zamknięty. Zgodnie z Zarządzeniem  nr 150/WOiKW/2021 Burmistrza Skarszew z dnia 6.10.2021 r., piątek 7 stycznia br. jest ustalony jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 1 stycznia.

Treść Zarządzenia KLIKNIJ TUTAJ

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli powierzył Joannie Piankowskiej pełnienie obowiązków dyrektora w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r., nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+.

 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Skarszewach wchodzi na nowy rynek!